ქარხნის ტური

wusbnkd

საწარმოო და საწარმოო ბაზა

კომპანიის წინა მაგიდა

Მთავარი ოფისი

222

დაბერების კაბინეტი და ყოვლისმომცველი ტესტერის ასამბლეის სემინარი

4111

დაბერების კაბინეტი და ყოვლისმომცველი ტესტერის ასამბლეის სემინარი

მოიგებს (9)

ავტომატური ხაზის შეკრების ადგილის სახელოსნო

მოიგებს (8)

ავტომატური ხაზის შეკრების ადგილის სახელოსნო

1 (2)

ავტომატური ხაზის შეკრების ადგილის სახელოსნო

1 (2)

ავტომატური ხაზის შეკრების ადგილის სახელოსნო

მოიგებს (3)

დაბერების კაბინეტი და ყოვლისმომცველი ტესტერის ასამბლეის სემინარი